Language

AVM Yönetimi

Tutkumuz hizmet, yolumuz kurallar.» Genel yönetim
    - Genel ve departman bütçelerinin oluşturulması.
    - İşletme yönetmeliğinin uygulanması ve işletme yönerge veya talimatlarında öngörülecek değişikliklerin düzenlenmesi ve denetlenmesi.
    - Konularında uzman temizlik, güvenlik ve teknik alt yüklenicilerinin yönetilmesi, yönlendirilmesi ve denetimi.
» Kiracı yönetimi.
» Pazarlama ve reklam faaliyetleri yönetimi.
» Finansal raporlama ve mali yönetim ve tahsilat hizmetleri.
» Genel gider yönetimi.
» Taşeron yönetimi.
» Personel ve teknik bakım yönetimi.
» Alışveriş merkezinin yönetim kadrosunun oluşturulması.
»
Reklam ve Halkla İlişkiler ajansları ile tüm çalışmaların koordinasyonun sağlanması.
» Konularında uzman temizlik, güvenlik ve teknik alt yüklenicilerin belirlenmesi ve yatırımcının da onayını alarak sözleşmelerinin yatırımcının yasal temsilcileri ile koordine edilmesi.